Заменско возило

Често се јавува потреба да го оставите возилото на сервис, но да имате потреба од транспортно средство. За одредена сума која е и до 50% поевтина од редовните цени на рент-а-кар услугите, можете да останете мобилни во текот на денот. Бројот на возила за оваа услуга е ограничен, така што секоја ваква потреба треба да ја најавите кај сервисните советници благовремено (најдобро во моментот на закажување на термин за сервисирање на вашето возило).

Bookmark & Share