Каросериски и фарбарски услуги

Сервисот на МИ-ДА ГРАНД МОТОРС нуди авто-каросериски, лакерски и монтерски услуги.

Секторот за репаратура на возила, кој се наоѓа во непосредна близина на седиштето на компанијата на околу 5 км оддалеченост во индустриската зона Визбегово.


Одделот лимарија е опремен со сите најсовремени машини и алати.

Одделот за фарбање на возила употребува бои на водена база и материјали што се одобрени и се употребуваат во ЕУ. Во овој сектор се работи на високо професионално ниво по стандарди на Ford, а вработените се професионалци кои постојано го збогатуваат своето знаење на специјализирани тренинзи и семинари во земјава и во странство.

Контакт (02)260-2567 и (02)260-2568

Bookmark & Share