Резервни Делови

Ford преку своите импортерски центри во земјите во кои е застапуван, се грижи секој клиент да ја добие на располагање комплетната палета на оригинални делови. Ford оваа политика на понуда на комплетната палета на делови ја одржува и повеќе од 15 години од престанокот на производството на соодветниот модел.

Зошто Ford оригинални делови?

Затоа што се безбедни и контролирани од страна на Ford, пасуваат во склоп со другите делови, имаат гаранција од производителот и лесно се вградуваат.

 

Сервисен совет: 

  • Не користете неоригинални делови. Ја доведуваат во прашање безбедноста на возило и патниците во него и ја намалуваат пазарната вредност на возилото.
  • За да се сруши митот дека оригиналните резервни делови се скапи, Ми-Да Гранд Моторс направи ревизија на цените на деловите и на маслото од 5-15% со што Форд оригиналните делови станаа подостапни за клиентите и со цена блиска до неоригиналните копии.
  • Проверете во дилерската мрежа на Ford низ државата.
Bookmark & Share