Хомологација

Хомологација е процес на увезување на возило од странство при што возилото најпрво мора да се одјави од местото од каде што е регистрирано. За да се пријави во Р.Македонија, неопходен е документ од импортерот кој се вика “Потврда за технички карактеристики на друмско возило и меѓународни хомологациски прописи кои истото ги исполнува”, или накратко TIF.
Стандардите за увезување на моторно визло се превземени од меѓународните стандарди на Европската Унија во корелација со стандардите на Обединетите Нации. Во нашиот закон се одбира соодветен дел од овие стандарди со кој се дефинира минимум критериум за увоз.

 

 

Потребни документи за добивање на Потврдата:

  • фотокопија од сообраќајна дозвола (за патнички возила)
  • фотокопија од сообраќајна дозвола и препис од плочката која се наоѓа на носечкиот столб каде се затвара совозачката врата (за товарни возила)

Цена на Потврдата: 2.500,00 денари
Лице за контакт: Вангел Барџовски

  • тел. (02)3073 103 (лок.125)
  • моб. 071212585
  • e-mail: vbardzovski@ford.com.mk 

Bookmark & Share