Закажано одржување

Фордовата високо квалитетна услуга значи:
• Спокојство
• Незасегнато право на гаранција
• задржана препродажна вредност

Вие може да очекувате:
• Многу конкурентни понуди на производи и услуги
• Брзо и погодно закажување
• Реална цена за договорената услуга
• Погодно време за да си ја подигнете колата
• Детално објаснување на фактурата и извршената работа

Вашиот Дилер на Форд/Овластен сервисер исто така ќе изврши и бесплатна проверка т. е. Во интерактивна смисла, со разгледување околу вашиот автомобил, со вас ако сакате, да се потврди работата на дело.

Bookmark & Share