КОНТАКТ

Контакт

ЗАКАЖУВАЊЕ ТЕРМИН ЗА СЕРВИС: (02) 3073 103 лок. (240)

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ: (02) 3073 103 лок. (113)


Работно време

Продажба:

  • Пон - Пет 08:00 - 17:00
  • Саб 10:00 - 14:00

Сервис:

  • Пон - Пет 08:00 - 16:00
  • Саб 09:00 - 14:00

СЕРВИС

Вангел Барџовски

Шеф на сервис

Tel: + 389 (0) 2 3073 103 (сервис) 
Mob: +389 (0) 70 366 546

Fax: +389 (0) 2 3067 262

E-mail: vbardzovski@ford.com.mk

Властимир Стојковиќ

Продажба на резервни делови

Tel: + 389 (0) 2 3073 103 (сервис) 
Mob: +389 (0) 71 393 090 

Fax: +389 (0) 2 3067 262

E-mail: vstojkovic@ford.com.mk

Михаил Терпини

Шеф на каросериски поправки

Tel: + 389 (0) 2 2602 567 
Tel: + 389 (0) 2 2602 568 
Mob: +389 (0) 70 387 827 

Fax: +389 (0) 2 3067 262

E-mail: mterpini@ford.com.mk


ПРОДАЖБА

Татјана Перишиќ

Директор на флотна-продажба

Tel : + 389 (0) 2 3073 103 

Моб: +389 (0) 71 223 044 
Fax: +389 (0) 2 3067 262 
E-mail: tperisic@ford.com.mk

Евица Силјаноски

Директор на продажба

Tel : + 389 (0) 2 3073 103 (локал 116/115)

Моб: +389 (0) 75 437 008
Fax: +389 (0) 2 3067 262 
E-mail: esiljanoski@ford.com.mk

Никола Талески

Продажба

Tel : + 389 (0) 2 3073 103 (локал 116/115)

Моб: +389 (0) 75 295 072
Fax: +389 (0) 2 3067 262 
E-mail: ntaleski@ford.com.mk