5 години гаранција

5 години гаранција

5 години гаранција

Вашата верност на нашата авто-коќа ја наградуваме со гарантен пакет кој за Вас е потполно бесплатен. На располагање Ви е искусен и обучен тим на сервисни техничари, опремен серивс, како и оригинални резервни делови.
Гарантниот пакет се однесува на најважните делови на Вашето возило. потребно е редовно да ги извршувате редовните гарантни прегледи, со што автоматски се продолжува Вашиот гарантен пакет до најмногу пет години, почнувајќи од денот на првата регистрација на Вашето возило.

 

 

Повеќе информации во врска со нашата 5-годишна гаранција може да пронајдете во целосната гарантна книшка подоле:

 

СИГУРНИ 5