ФИНАНСИРАЊЕ НА FORD КОМЕРЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА

ФИНАНСИРАЊЕ НА FORD КОМЕРЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА

Финансирање на КОМЕРЦИЈАЛНИ возила за компании по одлични услови во соработка со Sparkasse Leasing! 
☑ Договор со 10% учество
☑ 4.9% каматна стапка
☑ Отплата на 84 рати
☑ Можност за плаќање на ДДВ на 12 рати
Контактирај не за повеќе информации на
:

02/3073 103

071 223 044

contact@ford.com.mk

ул. Босна и Херцеговина бр. 1